AKADEMIE(10H  TUTORIÁLY(294)  ŠKOLA IT(0)  CERTIFIKACE  V PŘÍPRAVĚ

H  Úvod do informatiky(9)  Počítačové sítě(25)  Operační systémy(7)  Programování(8)  Hardware(169)  Software(6)  Administrace(11)  Bezpečnost(40)  Management(12)  Technologie(7)


Úvod do informatiky(9)

Úvod do IT (nejen) pro manažery | Algotech

Kategorie : Úvod do informatiky

Podkategorie : Úvod do informatiky

Tutoriálů:

POPIS:
Informatika je obor lidské činnosti, který se zabývá pojmem informace a přenosem a zpracováním informace. Zahrnuje množství specializovaných vědních a technických oborů.

Počítačové sítě(25)

TCP/IP - Routing - směrování < články -> SAMURAJ-cz.com

Kategorie : Počítačové sítě

Podkategorie : Počítačové sítě

Tutoriálů:

POPIS:
Počítačová síť (anglicky computer network) je v informatice označení pro technické prostředky, které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači. Umožňují tak uživatelům komunikaci podle určitých pravidel, za účelem sdílení využívání společných zdrojů nebo výměny zpráv. V roce 2017 je většina počítačových sítí propojena do globální celosvětové sítě zvané Internet, která používá sadu protokolů TCP/IP.

Operační systémy(4)

Kategorie : Operační systémy

Podkategorie : Operační systémy

Tutoriálů:

POPIS:
Operační systém je základní programové vybavení počítače, které umožňuje běh programů a ovlivňuje, jak bude počítačový systém komunikovat s uživatelem.

Programování(8)

Mgr. specializace: Softwarové inženýrství | Otevřená informatika FEL ČVUT

Kategorie : Programování

Podkategorie : Programování

Tutoriálů:

POPIS:
Programování je v informatice proces od návrhu řešení problému pomocí výpočetní techniky ke spustitelnému počítačovému programu. Zahrnuje činnosti jako je analýza problému, jeho pochopení, nalezení algoritmu a zápis zdrojového kódu v cílovém programovacím jazyce (kódování, anglicky coding).

Hardware(169)

Computer Hardware

Kategorie : Hardware

Podkategorie : Hardware

Tutoriálů:

POPIS:
Hardware označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače na rozdíl od dat a programů (označovaných jako software).

Software(6)

UML] UML (Unified Modeling Language) 이란?

Kategorie : Software

Podkategorie : Software

Tutoriálů:

POPIS:
Software (též česky programové vybavení, někdy psáno též počeštěně softvér) je v informatice sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost. Software lze rozdělit na systémový software, který zajišťuje chod samotného počítače a jeho styk s okolím a na aplikační software, se kterým buď pracuje uživatel počítače nebo zajišťuje řízení nějakého stroje (viz embedded system).

Administrace(11)

Napojení MS AD: První krůčky při integraci s identity managerem -BCVlog

Kategorie : Administrace

Podkategorie : Administrace

Tutoriálů:

POPIS:
Informatika je obor lidské činnosti, který se zabývá pojmem informace a přenosem a zpracováním informace. Zahrnuje množství specializovaných vědních a technických oborů.

Bezpečnost(40)

kniha Python pro hackery a reverzní inženýrství, Zoner Press 2009

Kategorie : Bezpečnost

Podkategorie : Bezpečnost

Tutoriálů:

POPIS:
Počítačová bezpečnost, kybernetická bezpečnost neboli bezpečnost informačních technologií (IT bezpečnost), resp. bezpečnost informačních a komunikačních technologií (ICT bezpečnost), je obor informatiky, který se zabývá ochranou počítačových systémů a sítí před neoprávněným přístupem k systémům

Management(12)

What is ICT Lifecycle Management? - TIA Online

Kategorie : Management

Podkategorie : Management

Tutoriálů:

POPIS:
Informatika a řízení ICT je v praxi zahrnuje všechny metody řízení a analytické techniky, jejichž předmětem je řízení informací, dat nebo informačních a komunikačních technologií tedy jejich dennodenní provoz, jejich rozvoj, zavádění nových informačních technologií, zajištění bezpečnosti dat a informací a také vývoj software.

Technologie(7)

Cloud computing – Wikipedie

Kategorie : Technologie

Podkategorie : Technologie

Tutoriálů:

POPIS:
Informatika je obor lidské činnosti, který se zabývá pojmem informace a přenosem a zpracováním informace. Zahrnuje množství specializovaných vědních a technických oborů.