ROADMAP
2024
1.3.24Vyjde verze Wokbcz v0.53. Seznam změn viz. CHANGLOG
 OPRAVA ČEŠTINY
1.7.2024Výjde verze Wokbcz v0.6. Seznam změn viz. CHANGLOG