ROADMAP


2024 
1.3.24Vyjde verze Wokbcz v0.55. Seznam změn viz. CHANGLOG
 OPRAVA ČEŠTINY