VZDĚLÁVACÍ BLOG


HOME 


DATUMNÁZEVPOPISKATEGORIEVERZE
04/24Strojové učeníNejtypičtější úlohy jsou z oblasti učení s učitelem (supervised learning).PROGRAMVÁNÍWWW  PDF
04/24OLAP DatabázeV této kapitole se dostáváme ke konečnému stádiu zpracování dat, které má v praxi pravý význam pro firemní plánování a stanovování nových strategií. Dosud jsem se zabýval hlavně problematikou, která se zabývá integrací dat do celopodnikového řešení v podobě budování datových skladů.DATABÁZEWWW  PDF
04/24Datové skladyDatové sklady (Data Warehouses) představují hlavní datovou základnu pro aplikace BI. Cílem kapitoly je seznámení se s významem a základními principy jejich architektury, ale i s jedním z možných pohledů, dle kterého je na datové sklady v této práci nahlíženo.V souvislosti s prudkým rozvojem informačních technologií představují podniková data pro většinu společností cenný zdroj informací.PROGRAMVÁNÍWWW  PDF
04/24Odposlouchávání a prolamování
Wi-Fi sítí zabezpečených pomocí WPA2
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) je dnes alespoň podle statistik projektu Wifileaks nejrozšířenějším způsobem zabezpečení Wi-Fi sítí v České republice.BEZPEČNOSTWWW  PDF
04/24Počítačová forenzní analýzaPojem počítačová věda je v české a v celé kontinentálně-evropské literatuře velmi často významově ztotožňován s pojmem informatika.BEZPEČNOSTWWW  PDF
04/24Metriky pro oblast bezpečnosti informacíNelze mluvit o řízení bezpečnosti informací a metrikách pro oblast bezpečnosti informací bez znalostí základních pojmů a porozumění samotnému termínu informační bezpečnost.BEZPEČNOSTWWW  PDF
04/24Audit informační bezpečnostiInformační a komunikační technologie se staly neoddělitelnou součástí našich životů. Ať sami pracujeme s výpočetní technikou nebo cestujeme mimo informační svět, informace o našich osobách putují přes množství technologických zařízení.BEZPEČNOSTWWW  PDF