Architekt kybernetické bezpečnosti  H  Správce sítě  Administrativní pracovník  Kyber Bezpečnostní analytik  Manažer kybernetické bezpečnosti  Architekt kybernetické bezpečnosti  Auditor kybernetické bezpečnosti

Role:

Architekt kybernetické bezpečnosti

Klíčové činnosti:

a) Odpovědnost za návrh implementace bezpečnostních opatření.
b) Zajišťování architektury bezpečnosti.

Znalosti:

a) Architektura informačních a komunikačních systémů a její navrhování.
b) Hardwarové komponenty, nástroje a architektury.
c) Operační systémy a software.
d) Podnikové procesy a jejich integrace a závislost na ICT.
e) Řízení bezpečnosti a rizik.
f) Bezpečnost komunikací a sítí.
g) Řízení identit a přístupů.
h) Hodnocení a testování bezpečnosti.
i) Bezpečnost provozu.
j) Základní principy bezpečného vývoje softwaru.
k) Integrace a závislosti ICT a obchodních procesů.

Zkušenosti:

a) Navrhování implementace bezpečnostních opatření.
b) Navrhování architektury bezpečnosti se zaměřením na cíle a bezpečnost.
c) Bezpečnost vývoje softwaru.

Vzdělání a praxe:

a) Alespoň 3 roky praxe v oboru informační nebo kybernetické bezpečnosti, nebo
b) absolvování studia na vysoké škole a alespoň 1 rok praxe v oboru informační nebo kybernetické bezpečnosti.

Relevantní certifikace*:

Certified Ethical Hacker (CEH), CompTIA Security +, Certified Information Security Manager (CISM), Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC), Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Manažer BI (akreditační schéma ČIA).

Další podmínky:

Role není slučitelná s rolemi odpovědnými za provoz informačních a komunikačních systémů.