PRÁCE  HOME  Manažer kybernetické bezpečnosti  Architekt kybernetické bezpečnosti  Auditor kybernetické bezpečnosti


Vývoj (Development)
Do vývojové části IT patří vývoj hardware a software, UI = user interface / UX = user experience (jak program/web vypadá a jak se libí uživatelům) nebo vývoj webových stránek a e-shopů.

Programátor – programuje, tvoří software; také jinak označovaný jako vývojář, inženýř, kodér
Front-end Developer – jestli jste kreativní duše, tak máte skvělý předpoklad stát se Front-end Developerem, protože právě kreativita je jednou ze základních schopností, která by vám na této pozici neměla chybět. Schopnost efektivně komunikovat je nezbytná pro komunikaci jak s klienty, tak třeba i s projektovým manažerem. Pokud jste někdy slyšeli o myšlení tzv. “Out of the box”, zde určitě najdete jeho využití např. při vymýšlení a navrhování nejvhodnějšího řešení pro daný úkol. HTML je jedna z frontendových technologií.
Back-end Developer – zabývá se aplikační logikou, srdcem celé aplikace. Pod backend spadají například programovací jazyky jako je Ruby, Python, Java, C nebo třeba Haskell.
Webový vývojář – vyvíjí weby, jak už z názvu pozice lze vyčíst
Databázový inženýr – stará se o bezpečné ukládání dat (používá nejvíce již zmiňovaný dotazovací jazyk SQL)
Technical writer – má za úkol srozumitelně zmapovat, popsat a vysvětlit jednotlivé systémy, postupy, procesy u produktu (technické dokumentace, manuály…)
Architekt – navrhne kostru systému, aby víc systémů fungovalo dohromady. Architektem se většinou stává člověk, který má za sebou dlouholetou praxi, rozumí do hloubky dané oblasti. Architekti se mohou specializovat na nějakou určitou oblast a pak existuje: IT Architekt (návrh konceptu vývoje konkrétní aplikace, systému), Databázový Architekt (návrh podoby databáze), Solution Architekt (návrh rozsáhlých systémů/řešení podle požadavků zadavatel), Integration Architekt (návrh způsobu propojení jednotlivých systémů) nebo Síťový/Network Architekt (návrh síťového propojení)
Tester – hledá chyby v softwaru / ověřuje, že program dělá to, co má (existuje několik druhů testerů, jak jsem zmiňovala minule: manualní/automatický; ale i různé druhy testů: např. bezpečnostní – expert kontroluje, zda to program dělá dost bezpečně; nebo třeba výkonnostní – expert kontroluje, zda to program dělá dost rychle…); testeři mají za úkol vmínat celý kontext, vidět, když se něco upraví v jedné části programu, nezmění se něco v jiné části programu; testovat nové části programu a zároveň udržovat integritu celého projektu; dá se naprogramovat i automatické testování. Na této pozici se neobejdete bez schopnosti pracovat v týmu, jelikož jako testera vás čeká komunikace s vývojáři, s business analytikem nebo třeba i s koncovým uživatelem. S prací Testera jde ruku v ruce i pečlivost a schopnost zaměřit se na detail, což vám pomůže objevit chyby, které jiní lehce přehlédnou. Další výhodou je abstraktní myšlení, díky kterému lépe pochopíte celý projekt od začátku až do konce. A pokud máte základní znalost jakéhokoliv programovacího jazyka, máte téměř vyhráno.


Provoz (Operations)
To, co vývojáři vytvořili, musí také nějak fungovat. Jedná se o pomoc s reálnými/fyzickými problémy s vybavením či počítači (rozbitá tiskárna, došly baterky v myši atd.), udržování systému v chodu (aktualizace, zajištění napájení) nebo DevOps.

Technická podpora – dělí se často na několik úrovní podpory (podpora 1st level sbírá požadavky zákazníků a snaží se je vyřešit nebo je posílá dál až na 3rd level, kde všechny specializovanější požadavky už vyřeší sám programátor)
IT administrátor – provoz a údržba IT infrastruktury/serverů/aplikací/sítí
Správce obsahu na webu (webmaster či administrátor webu) – není jen obyčejným plničem obsahu, ale hledá také chyby na webu, aktivně je opravuje a navrhuje další vylepšení webu. Nejde totiž jen o to udržovat setrvalý stav, ale pracovat aktivně na dobrém stavu stránek. Patří sem také WordPress administrátor.
DevOps vývojář – kombinace Development a Operations – programátoři „opraváři“ = rozumí napsanému softwaru a jsou schopni jej zaimplementovat do již stávajícího kódu. Nejsou vidět, ale díky nim služby běží 24/7 bez komplikací.
Podpora (Support)
Podpora pro fungování IT projektů, nikoliv uživatelů.

Projektové vedení – pomáhají vývojářům se soustředit na projekt a jeho hlavní cíle/úkoly, zasahují do obsahu projektu
Projektový manažer – plánuje, řídí a uzavírá projekt (např. v rámci agilního vývoje se setkáte se Scrum Masterem); má na starost nastavení pravidel hry, plánování a koordinaci, rozsah, rizika, komunikaci
Scrum Master – není projektový manager, drží se stranou od obsahu, má za úkol pracovat na tom, aby členové týmu mezi sebou spolupracovali a komunikovali a maximálně těžili z toho, že jsou tým
 

Ostatní pozice
Datový analytik – sbírá a analyzuje data z trhu (např. o zákaznících), která následně pomohou při strategickém rozhodování v podniku; velmi populární z obchodního hlediska. Datový analytik je tak trošku detektiv, který dohledává potřebná data, která tvoří základ datové analýzy. Také je potřeba se umět v datech a informacích dobře orientovat, slova jako analýza a syntéza by vám neměla být cizí. Bez pečlivosti se zde taky neobjedete, protože každá chyba v datech vždy vyplave na povrch a nic se neschová. Budou se hodit i dobré komunikační a prezentační dovednosti, abyste byli schopni umět datovou analýzu nejen zpracovat, ale také ji odprezentovat např. zadavateli požadavku.
SEO specialista – optimalizuje webové stránky, má po ruce copywritera a postará se od analýzy klíčových slov, přes tvorbu obsahu, linkbuilding až po reporting. Více pracuje a zpravidla je domluvený na měsíčním paušálu, za který odvádí svou práci.
SEO konzultant – více času tráví analýzou, která je pro něj a klienta manuálem toho, kde se bude optimalizace webové stránky ubírat. Navrhne vhodnou strategii, udělá si analýzu klíčových slov, zhodnotí silné a slabé stránky, analyzuje konkurenci, podívá se na technickou stránku webu, najde chyby, napíše UX doporučení na zvýšení účinnosti webu a vše konzultuje s klientem. SEO konzultant má často po ruce svého asistenta.
Produktový manažer – řídí produkt, jeho vývoj a strategii v souladu se zadáním (s klientem, trhem)
Grafik – jak věci mají vypadat, jak nakreslit hezké obrázky pomocí počítače.